Horari d’atenció comercial: De Dilluns a Divendres de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00

Protecció de dades

Protecció de dades

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat: PRESSING IMPRESSIÓ DIGITAL, S.A. – CIF: A61275202 

Dir. Postal: c/ Muntaner, 157, 08036 Barcelona

Telèfon: +34 934 44 14 14

Correu elect.: dpo@pressing.es

Delegat de protecció de Dades: http://www.pressing.es/protecciondedatos

Contacte DPD: dpo@pressing.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

La finalitat del tractament és enviar-te informació comercial (butlletins) per correu electrònic, per a finalitats administratives i gestió de les seves consultes.

 

Per quant temps conservarem la teva informació?

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixis el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 

La base legal pel tractament de les teves dades és el consentiment de l'interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

 

Per l’enviament d'informació comercial o butlletins, podrem utilitzar l’eina MailChimp, aquesta eina pertany a l'empresa nord-americana The Rocket Science Group LLC, que compleix l'acord EU-US Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 

No es preveu comunicar dades a tercers, salvo obligació legal.

 

Quins són els teus drets quan ens facilites la teva informació?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PRESSING IMPRÈSIÓ DIGITAL, S.A. estem tractant dades personals que us concernent o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a les finalitats per als que van ser recollits.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PRESSING IMPRESSIÓ DIGITAL, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclams.

 

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús general i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

 

Com es poden exercir els drets?

 

Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent identificatiu, dirigit a PRESSING IMPRESSIÓ DIGITAL, S.A., c / Muntaner, 157, 08036 Barcelona.

 

¿Quines vies de reclamació existeixen?

 

Si consideres que els teus drets no s'han atès correctament, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de privacitat
Volver